Честит празник, будители!

Честит празник на хората, носители на благородната и отговорна мисия да създават, развиват и поддържат духовността на българина, да генерират интелектуалния потенциал на нацията!