Честит ден на самодееца!

Честит празник на самодейците, които не жалят време и сили да работят за запазването на българската традиция и култура. Честито на вички, които носят пламъка на нашите предци и го предават на бъдещите поколения!
Само един самодеец съхранил българското в сърцето си може да посещава творчески събирания след дълъг и изморителен ден!
На самодееца му е достатъчно радостта, че други хора ще изпитат удовлетворение от неговия безкористен труд!
За самодейността се иска щедро сърце!
Бъдете здрави, усмихнати и позитивни!
Нека щастливите мигове от постигнатото да озаряват пътя ви напред!