Честито пенсиониране!

    Четири детски учителки от ДГ „Щастливо детство“ в Ямбол вече са в заслужена почивка. След няколко десетилетия отдадени в грижи и възпитание на децата Нанка Русева, Весела Йосифова, Димка Георгиева и Йорданка Колева напускат колектива да детското заведение с чувство на удовлетворение и изпълнена мисия. 

      Колегите им от ДГ „Щастливо детство“ им желаят здраве и дълги години живот и да не забравят, че винаги ще бъдат част от екипа!