Църковното настоятелство при храм „Сурп Агоп” – Ямбол

обявява
Първи национален литературен конкурс „Сурп Агоп”

Цел на конкурса: Да предизвика интереса на младите хора по общозначими теми и да формира гражданската им позиция.

Регламент:  Участие в конкурса могат да вземат младежи на възраст от 16 до 21 години.
Те трябва да представят есе на тема „Да съградиш храм”.
Творбите за конкурса да са с обем до 2/две/ страници, с изписани в левия ъгъл трите имена на автора, адрес и телефон за връзка.

Награди:
I място – 150лв.
II място – 100лв.
III място – 50 лв.
Ще бъдат раздадени няколко поощрителни награди, както и грамоти на всички участници.

Материалите се изпращат на адрес :
гр.Ямбол 8600 , ул. „Опълченска“ 2, ап.4 – Соня Аршавир, за конкурса
Краен срок за получаване – 30.11.2017г.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 10.12.2017г. , а наградите ще бъдат връчени в навечерието на храмовия празник на ААПЦ „Сурп Агоп” на 16.12.2017г.