ЦОПСИ стартира проект „Активните граждани променят местните политики“

    Нов проект стартира Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“-Ямбол от началото на месец септември.  Проектът ще се реализира в област Ямбол и обхваща всичките 5 общини. Той е на стойност 51 703,92лв. и се финансира по ОП „Добро управление“. 

  Открито и отговорно управление на петте общини в област Ямбол, партньорско управление на местните общини с НПО и граждани  и активиране на гражданите от област Ямбол за оказване на влияние при формиране и изпълнение на местни политики, са част от основните цели на проекта. Служители на общините, Неправителствени организации и граждани ще осъществяват граждански мониторинг и оценка на действията, решенията и политиките, провеждани от общините в област Ямбол.

    Провеждане на информационна кампания, проучване сред жителите на област Ямбол: провеждане на анкета с 220 човека от всичките ни целеви групи, граждански мониторинг на политики изпълнявани от местни общини: шестмесечен цялостен мониторинг на 5 общини чрез приложение на специална методика, мониторинг на съдебните дела заведени срещу местните общини: тримесечен мониторинг по текущи и приключили съдебни дела срещу 5 общини и кампания в защита на избрани обществено значими каузи и направени препоръки към местните общини, са дейностите, планирани по програмата на проекта. Те трябва да приключат до август 2023 година.