Център за услуги и информация ще работи и в събота

С цел по-добро обслужване на гражданите „Център за услуги и информация“ при Община Ямбол ще работи и в събота. Работното време в съботния ден ще бъде от 8:30 до 12:30 часа.

В събота ще се плаща безкасово – с ПОС терминал, банков превод или друг подобен начин на плащане или след получаване на изготвения документ.

При необходимост услугата ще бъде допълнена с възможност за касово плащане.

Отделът разполага с „Книга за жалби и похвали“, в която гражданите могат да записват мнения, критики, препоръки относно работата на служителите. Книгата се намира на гише „Информация“.