Център за съхранение на местните традиции откриха в село Генерал Инзово

Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти беше открит в село Генерал Инзово. 
С менчета с вода и китка здравец, центърът бе открит от Станчо Ставрев – кмет на община „Тунджа“, Мартин Енев – кмет на село Генерал Инзово и Христо Христов – управител на фирма „Имсти“, която изпълнява строително-монтажните работи.
Центърът е изграден по проект „Изграждане на Посетителски център – приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово“ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.162 – МИГ – Тунджа – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура“.
В центъра има обособени интерактивни зали за представяне на местни традиции, обичаи, занаяти; работилница за приложни дейности – изработка на ръчно тъкани изделия, кукерски маски, сурвакници, мартеници, български шевици и бродерии и др.; работилница за стари занаяти.
На откриването присъстваха Мирослав Иванов – народен представител, Биляна Кавалджиева – областен управител, Николай Костадинов – заместник-областен управител.