Център за обществена подкрепа „Усмивка“

Уважаеми родители,
Бихме искали да ви запознаем с работата и условията за ползване на социални услуги в Център за обществена подкрепа „Усмивка“ към Комплекс за социални услуги за деца и възрастни град Ямбол.
Център за обществена подкрепа „Усмивка” се намира на ул. „Търговска“ № 120 /бившото училище „Страшимир Кринчев“/, етаж 2.
ЦОП „Усмивка“ предлага широк спектър от дейности в подкрепа на децата и семействата в град Ямбол и област Ямбол.
В ЦОП „Усмивка“ подкрепа за вас и вашите деца ще получите от високо квалифициран екип от психолози, педагози, логопед, арттерапевт и социални работници.
Ползването на всички дейности и услуги в центъра са безплатни.
При нас ще откриете едно прекрасно място, спокойна и близка до домашната атмосфера, разбиране, дискретност и професионализъм.
Продължителността на подкрепата за вас или вашето дете е различна в зависимост от проблема, който сте заявили.
Ползването на услугата освен с Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ става и чрез подаване на Заявление в центъра.

Контакти:
тел. 046/62 20 56
мобилен 0895 599 626
E-mail: cop_usmivka@abv.bg
Facebook Център за обществена подкрепа „Усмивка“ Ямбол
www.ksudvyambol.org