Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора търси домуващи

Център за настаняване от семеен тип за стари хора с.Миладиновци, община „Тунджа“ има възможност за настаняване на домуващи  от 17.02.2020 г.


Центърът предлага:
– Услуги за стари хора, хора с деменция, Алцхаймер или които имат нужда от грижи, рехабилитация и раздвижване, поради напреднала възраст или прекарано тежко заболяване.
– Уютна битова среда, помещения за социални контакти, медицински кабинет, санитарни помещения и други с улеснен достъп.
– Прекрасен двор за различни занимания и разходка. Удивителна гледка.
– Четирикратно хранене, съобразено със здравословното състояние на хората.
– Ежедневно медицинско обслужване, което изцяло предоставя на настанените лекарствата и контролира приема на изписаните от специалистите медикаменти.
– Договор с общопрактикуващ лекар и психиатър, които следят състоянието и контролират лечението на всяко лице.
– Грижа за вашия близък според оценка на потребностите му, направена след консултация със социален работник и психиатър.
-Възможност за неограничен контакт на близките, както с лицата, така и с хората, грижещи се за тях – медицински лица, социолог, психолог и управителя на дома, в определените за това часове в правилника на дома.
– Отбелязване на рождени и имени дни на домуващите.
– Посрещане на християнски празници с домуващите или съвместно с кметството, клубове на пенсионера и ученици от селата в общината.
– Трудотерапия според възможностите на всеки.
– Осигуряване на нужните специалисти при нужда от рехабилитация (която се заплаща допълнително).
– Подсигуряване на необходимата психологическа помощ на близките, при оставянето на близките в институцията и психологическа помощ и насоки при общуването с близките по време на свиждане.
Неограничен достъп на близките до информация за състоянието на домуващите.
Диференцирана такса според заболяването и необходимите грижи и рехабилитация. 

За контакти: 0885 720 902