Център за високи постижения в професионалното образование и обучение изграждат в Ямбол

Център за високи постижения в професионалното образование и обучение се изгражда в професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в Ямбол. Строителните дейности вече са започнали и се очаква да приключат до месец, след което ще бъде доставено и оборудването, съобщи на пресконференция днес директорът на учебното заведение Емилия Кремъкова.

„Това е изключително важен проект, който касае не само ПТГ „Иван Райнов“, но и цялата ямболска област. Чрез него ще се осигури модерна и високотехнологична материална база, с възможност за съвременно и модерно обучение и бърз преход от училище към работа.“, заяви заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов.

Проектът е на стойност 2,8 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от държавния бюджет на Република България. Дейностите са подкрепени от Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

В учебното заведение ще бъдат изградени 14 специализирани кабинети, а в обучението на учениците ще се акцентира върху дигиталните трансформации – роботика, зелена енергия, електромобили.

От новата учебна година в ПТГ „Иван Райнов“ се разкриват нови специалности – за програмиране на роботи и за възобновяеми енергийни източници. Наред с това се предлага и обучение по специалността автотранспортна техника, което включва също хибридните автомобили и електромобилите, обясни директорът Емилия Кремъкова.

ПТГ „Иван Райнов“ е избрана за център за високи постижения в професионалното образование и обучение на база на много детайлно проучване на професионалните гимназии за възможностите им да отговарят на пазара на труда, допълни старши експертът от Регионално управление на образованието в Ямбол Милена Николова. Статутът е утвърден за гимназията още през миналата година от Министерството на образованието и науката заедно с още 27 учебни заведения в страната. За област Ямбол ПТГ „Иван Райнов“ е единствен център за високи постижения.

Ямболска област е един от най-големите производители на зелена енергия чрез изградените тук фотоволтаични паркове. Чрез новата специалност, която се разкрива в гимназията, ще се подсигурят специалисти и за тези фотоволтаични централи, допълни и.д.началник на Регионалното управление на образованието Георги Георгиев.