Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2016 година

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 852 лв., което е с 9.2% повече в сравнение с 2015 година. Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение се отчита на цената на овощните насаждения – с 10.9% и на нивите – с 9.3%, докато на постоянно затревените площи и на лозята е регистрирано намаление, съответно с 33.5 и 20.9%.

През 2016 г. във всички общини на област Ямбол е регистрирано увеличение на цената на земеделска земя спрямо предходната година, с изключение на община Болярово. Най-високо е увеличението в община Елхово – 730 лв. на декар, или 16.3%. Следват община Ямбол – 1 000 лв. на декар, или увеличение с 10.8%, община Тунджа – 993 лв. на декар, или увеличение с 10.6% и община Стралджа – 714 лв. на декар, или увеличение с 4.8%. В община Болярово цената на земеделска земя намалява с 5.4% и е на стойност 569 лв. на декар.

През 2016 г. в област Ямбол средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 34 лв., което е с 3.0% повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 215.4%, както и за лозята – със 131.6%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Стралджа – 37 лв., и община Тунджа – 36 лева. По-ниска е аналогичната цена в общините Ямбол – 32 лв., Елхово – 28 лв., и Болярово – 21 лева.