Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2021 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2021 година

 

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 959 лв., което е със 7.5% повече в сравнение с 2020 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол е по-ниска с 19.7%.

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2021 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област Перник.

През 2021 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол – 1 100 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 1 015 лв. и Стралджа – 979 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в общините Болярово – 606 лв. и Елхово – 971 лв. на декар.

 

Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2021 година

 

През 2021 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 44 лв., което е с 15.8% повече спрямо 2020 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 12 лв., като спрямо предходната година намалява с 47.8% (табл. 2). В сравнение със средната цена за страната (55лв./дка), през 2021 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол е по-ниска с 20.0%.

 

Област Ямбол е на 17-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви.

През 2021 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Тунджа – 50 лева. След нея са общините Ямбол – 48 лв. и Стралджа – 46 лева. Най-ниска е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Болярово – 27 лв. и Елхово – 38 лева. Във всички общини в областта е отбелязан ръст на средната цена за наем/аренда на един декар ниви, като най-голямо е увеличението в община Болярово – 25.4%.