Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2020 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2020 година

 

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 892 лв., което е с 3.3% повече в сравнение с 2019 година. Цената на постоянно затревените площи намалява с 84.3%.  (табл. 1).

  1. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2016 – 2020 година

                                                                                                                                                                           (Лв./дка)

Категории на земята

2016

2017

2018

2019

2020

Ниви

858

969

811

864

892

Овощни насаждения

770

#

#

#

#

Лозя

349

#

#

#

#

Постоянно затревени площи

218

213

270

1000

157

 

 „ # “ – прекъснат ред

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2020 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област София.

През 2020 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  – 1 053 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 1 020 лв. и Стралджа – 927 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в общините Болярово – 438 лв. и Елхово – 739 лв. на декар.

 

Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2020 година

 

През 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 38 лв., което е с 2.6% по-малко спрямо 2019 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., като спрямо предходната година остава непроменена. (табл. 2).

 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол

по категории за използване на земята през периода 2016 – 2020 година

                                                                                                                                        (Лв./дка)

Категории на земята

2016

2017

2018

2019

2020

Ниви

34

37

37

39

38

Овощни насаждения

41

#

#

#

#

Лозя

44

#

#

#

#

Постоянно затревени площи

23

 17

11

23

23

                           

 

„ ..“ – конфиденциални данни.

 „ # “ – прекъснат ред

 

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви.

През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Тунджа – 43 лева. След нея са общините Стралджа – 40 лв. и Ямбол – 39 лева. Най-ниска е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Болярово – 22 лв. и Елхово – 32 лева.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток