Цветна композиция грейна върху фасадата на детска градина

Така посреща вече детската градина в село Тенево децата и родителите.
Няма как денят да не започне с усмивка пред тази живописна цветна композиция по идея на местната общност, създадена с творческата енергия на Daniel Dubarov и Nikolay Borisov Dimitrov, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по един от най – мащабните колоритни социални проекти на община „Тунджа“.