ХГ „Жорж Папазов“ с оригинален поздрав за празника

    През 1926 г. ямболският вестник „Тракиец“ известява, че на тавана на една къща в Каргона (българска махала в града, възникнала през 1373 г.) е намерен портрета на най -почитания възрожденски учител в Ямбол Ради Колесов. Платното е дело на ямболския зограф Александър Попгеоргиев и вероятно е посветено на 40 – те дни от кончината на даскала през лятото на 1862 г. Тази творба един от най-ранните светски живописни портрети на възрожденски учител. В същата 1862 г. и Николай Павлович рисува учител – Никола Златарски, бащата на историка Васил Н. Златарски. Докато обаче Павлович е нарисувал Златарски от натура, Александър Зограф е работил портрета на Колесов по памет. Има обаче едно нещо, с което ямболският портрет става по – оригинален от другите тогавашни учителски портрети: на облегалката на стола, на който е седнал Даскал Ради, художникът е изписва една прочуствена епитафия, която е въздействаща характеристика на всеки истински български учител: „О, страдалче, ти многострателний; вития умний и многоплетенний. Человек си, казвам, многострадалец; беди си търпял като страстотерпец… Колкото много беди си претърпял толкоз напротив в науки си успял и със тях си ся пребезмерно трудил и много младежи на ум си събудил. Учител си славний и ревнител, за отечеството верний просветител.“

Кой е Ради Колесов, чийто портрет е на видно място в постоянната експозиция на Художествена галерия „Ж. Папазов“ Ямбол?

Съгражданите му в Ямбол го наемат за учител в създаденото през 1857 г. от Добри Чинтулов мъжко класно училище. Славата на училището, в което преподава заедно с Чинтулов, привлича нови ученици. Даже вестникът на Драган Цанков „България“ на 25 май 1861 г. отбелязва, че в Ямбол „учебните заведения са в похвалително положение“.

С акцент върху най – старата творба в живописния си фонд, ХГ „Ж. Папазов“ Ямбол ви честити 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!