ФТТ с тематична лектория „Програмиране и компютърно управление“ за ученици от Езикова гимназия

    През седмицата на програмирането – Code week, гости на Факултет „Техника и технологии“- Ямбол бяха ученици от Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ – Ямбол. Проведената тематична лектория „Програмиране и компютърно управление“ в лабораториите на факултета, с преподаватели от катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, предизвика интереса на учениците и техните учители Росица Йорданова – учител по ИТ и математика и възпитаник на ФТТ и Величка Стоянова – ст. учител по ИТ и математика.
     Доц. д-р инж. Ваня Стойкова, Декан на Факултета поздрави гостите и представи специалностите, по които се обучават студенти във ФТТ, като особено внимание беше отделено на новата специалност „Компютърни системи и комуникации“ и специалност „Автоматика и компютърни системи“. В зала 332, оборудвана със съвременна компютърна техника, гл. ас. д-р Галя Шивачева запозна средношколците с изучаваните езици за програмиране от високо ниво, а в компютърна зала „Джон Атанасов“ доц. Ваня Стойкова и ас. инж. Апостол Тодоров представиха лабораторни модули за обучение по дисциплината „Микропроцесорна техника“ и програмиране с езици от ниско ниво. Използвани бяха съвременни интерактивни средства за обучение, които са инсталирани в залата. Доц. д-р инж. Златин Златев запозна учениците с лабораторията по Индустриална автоматизация и роботика. Интерес предизвикаха системите за автоматизация на технологични процеси и роботизирания модул. Учениците управляваха ръчно роботизирана ръка. Посещението завърши с онлайн представяне на уеб базирана виртуална лаборатория по криптография от ас. инж. Андриан Минчев в зала 215, оборудвана наскоро с нови компютърни системи.
Учениците бяха впечатлени от интересните беседи и представените лаборатории, задаваха въпроси по темата и споделиха, че очакват с нетърпение следващите си срещи с преподавателите във факултета.