ФТТ с международна научна конференция посветена на Джон Атанасов

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2023, организира Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет. Научният форум ще се проведе в Ямбол от 2 до 3 ноември 2023 г.
Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2023 е посветена 120 години от рождението на Джон Атанасов.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат публикувани в ARTTE, официалното научно списание на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.