ФТТ връчи тържествено свидетелствата на бъдещи учители

Официалното връчване на свидетелства за придобита професионална квалификация във Факултет „Техника и технологии“ се превърна в традиция и на 20 януари, приключилите успешно обучението си в специализация „Учител“, получиха тържествено своите документи.
През 2022 г. 71 специализанти са завършили успешно обучението си за придобиване на професионална квалификация „Учител“ във ФТТ.
На официалната церемония във факултета присъстваха Стойко Стойков – Началник на Регионални управления на образованието – Ямбол и инж. Милена Николова – Старши експерт по професионално обучение и образование, които заедно с Декана на факултета доц. д-р инж. Ваня Стойкова връчиха свидетелствата и пожелаха успешна професионална реализация на бъдещите учители.
Присъстващите възпитаници на ФТТ и външни участници в обучението, завършили други висши училища, бяха приветствани и от своите преподаватели – доц. д-р Златоели Дучева и доц. д-р Емилия Димова. От името на специализантите благодарност към преподавателите и организаторите на обучението изказа инж. Димитър Георгиев.
След официалната част се проведе ползотворна среща между Деканското ръководството на факултета и РУО- Ямбол, на която се очертаха възможностите за обучение на зрелостниците и повишаване на квалификацията на учителите, които Факултета предлага. Обсъдени бяха следващи съвместни дейности между РУО Ямбол и Факултет „Техника и технологии“, които да са насочени към кариерното ориентиране и обучението на младите хора от гр. Ямбол.