Фотоконкурс в памет на Стоян Киров

Ямболската фотографска общност обяви конкурс за детска и младежка фотография, посветен на фотографа Стоян Киров, който ни напусна преди година и половина. Конкурсът има за цел стимулиране на фотографското изкуство, таланта и творческата активност сред децата и младежите в Ямболска област. Участниците са разпределени в две възрастови групи – от 8 до 13 години и от 14 до 18 години. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки – цветни или черно-бели. Снимките се изпращат за журиране на електронен адрес yafobg@gmail.com до 30 май. Намесата, помощта и съавторството са недопустими.

Снимките, които се изпращат в електронен вид, са с минимален размер 2000 х 2000 пиксела и не трябва да надвишават 5 МБ. Файловете са във формат JPEG. Изпращането на снимките се съпровожда от декларация, която се попълва от родител, настойник или ръководител на училищна или извънкласна работа. Липсата на собственоръчно подписана декларация (бланк към нея ще намерите на сайта на Ямболската фотографска общност yafobg.com), ще възпрепятства участието в конкурса.Авторите, чиито творби са номинирани за награда, ще бъдат информирани чрез техните родители, настойници или ръководители на посочения от тях e-mail или телефон за контакт. Всички номинирани снимки ще бъдат разпечатани професионално и експонирани от организаторите в изложбена зала на „АртПринтШоп“ на улица “Бузлуджа” №9 в Ямбол на шести юни, когато Сдружение Ямболска Фотографска Общност отбелязва годишнина от създаването си. Наградите „Стоян Киров“ ще бъдат връчени на тържествена церемония по време на изложбата. Статутът на конкурса за детска и младежка фотография „Стоян Киров“, който ще се провежда ежегодно, е приет от Общо събрание на Сдружението.

Всички номинирани снимки се разпечатват чрез висококачествена полиграфия и се аранжират в специална изложба. Наградите се връчват на 06 (шести) Юни в деня на. Номинираните за носители на наградата „Стоян Киров“ се уведомяват предварително за деня и мястото на церемонията. Наградите в двете възрастови групи на името на Стоян Киров се присъждат на най-високо оцените детска и младежка фотографии в конкурса “Стоян Киров”.
УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ФОТОГРАФИЯ “СТОЯН КИРОВ”
Снимките могат да бъдат черно-бели и цветни. Няма да бъдат допуснати до конкурса и снимки, участвали в предишни издания на ДМФК ”Стоян Киров”. Не се допускат до участие в конкурса фотографии на участници, в чийто снимки личи помощ при заснемане на кадъра.
НАГРАДАТА Представлява пластичен знак и почетен диплом, които се връчват ежегодно.
Наградата се връчва от Председателя на ЯФО на тържествена церемония в навечерието на 06 Юни – годишнината на сдружение Ямболска Фотографска Общност. Този Статут влиза в сила от датата на приемането му от Общо събрание на ЯФО. Промените в него могат да бъдат извършени по реда на неговото приемане.