Форум-среща на тема „Мълчанието НЕ е злато”

По повод 25 ноември – Световния ден за борба с насилието над жени и в рамките на Националната кампания „Мълчанието НЕ е злато“
Читалищното настоятелство на ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“
организира форум среща, посветена на превенцията и преодоляването на насилието над жени и деца, която ще се проведе на 25 ноември 2016 г. (петък), в град Ямбол в залата на КНСБ и ЯМИКЦ на ул. „Търговска“ 2 /бившия Профсъюзен дом/, с начален час 14,00 часа.

Събитието ще се проведе в рамките на проект „Мълчанието НЕ е злато”, договор № 8(9) от 01.09.2016г., с бенефициент Фондация “Джендър алтернативи” гр.Пловдив, в партньорство с Народно читалище „Умение-2003”, гр. Ямбол, финансиран от Български фонд за жените гр.София.
Целта на проекта е да се повиши общественото съзнание и информираност за насилието, основано на пола в Република България, чрез застъпнически и информационни инициативи онлайн и на местно ниво, както и да насърчим /потенциални / жертви да потърсят помощ и защитят техните права.
Дейностите по проекта обхващат 6 области, сред които и област Ямбол.
По време на форум-срещата ще се проведе дискусия, както и споделяне на опит и наблюдения на по темата за превенция и преодоляване на насилието над жени и деца. Фокусът на срещата ще се постави и върху разясняване на процесите по ратификация на Истанбулската конвенция и защо тя е важен инструмент за защита на жертви на полово обусловено насилие.
15181465_939122066221198_1644673439443264754_n