Форум за кариерно ориентиране

Форум за  кариерно ориентиране за учениците от четвърти клас на НУ „Професор Нойков“  проведе екипът на Център за кариерно ориентиране- Ямбол. Форумът е част от „Проект BG05M20P001- 2.001- 0001 „Система за кариерно ориентиране  в училищното образование” финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той премина под мотото „Светът на труда около нас“.

    В рамките на проявата учениците получиха творчески задачи и сами разработиха проекти. В един от класовете четвъртокласниците разделени на групи  работиха по идея за създаване на Клуб „Кариера” в моето училище. Под формата на  колаж чрез рязане, лепене, рисуване и оцветяване всеки от учениците изрази какво ще прави този клуб и  визуализира негова бъдеща дейност. След това посочиха аргументите си защо представят  идеята точно по такъв начин. Разбира се, не липсваше и говорител на групата, за да се спазят правила за групова работа и работа в екип.

      Една от  групите  представи Клуб „Кариера” като робот, другата- като голям куфар. Като робот- защото светът се дигитализира, а бъдещето е в технологиите и развитието на техниката.  Куфар, защото е като дипломатическа чанта с документи, за професиите, свързани с офис.  

     В другите   класове учиха и се забавляваха докато  отгатваха професии по отделни букви, по специфични  инструменти, части от униформи и дейности. С цветни хартии бяха изготвени постери за отделни професии. Говорител на всяка една от петте ги представи.

   За добре свършената работа всеки от участниците получи  грамота, химикалка, календарче и линия. Всяка паралелка получи от   Центъра за кариерно ориентиране подарък  – жива коледна звезда, която да украси класните стаи през празниците. Благодарствено писмо получи и директорът на учебното заведение Дора Хаджипетрова.

img_3936 img_3940 img_3941 img_3942 img_3944 img_3946 img_3947 img_3948 img_3949 img_3952 img_3953 img_3954 img_3955 img_3956 img_3957 img_3958 img_3959 img_3960 img_3962 img_3964 img_3965 img_3967 img_3969 img_3970 img_3973 img_3976