Форум за възрастните хора в областна администрация

Днес, 22.11.2017г. сряда, от 14.00 часа в Областна администрация   Ямбол ще се проведе 

форум на тема: „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА,
МЕХАНИЗМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ“
 


В дискусията ще участва  Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика.
Форумът е организиран съвместно с Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, чийто председател Георги Георгиев също ще присъства на събитието.