Фондация „Павел Върбанов“ с нова полезна инициатива

Поредната изява на Фондация Павел Върбанов -„Рестартирай сърцето или когато животът е в твоите ръце “ събра в НТС хора, които знаят цената на човешкия живот .
Много професионално и атрактивно д-р Владимир Божилов от УМБАЛ „Св.Георги“ Пловдив проведе практическо обучение за оказване на първа помощ при рестартиране сърцето на човек в нужда.
Знанията и практическите умения , които присъстващите усвоиха, бяха полезни и трайни.
Фондация „Павел Върбанов“ ще провежда и други подобни кампании, които да повишат информираността на обществото за внезапния сърдечен арест и да се популяризира значението на уменията за ръчен сърдечен масаж.
Събраните дарения ще се използват за изграждане на био кулинарна градина в
Гимназията по туризъм „Алеко Константинов“ Ямбол .