Финансиране за малък бизнес: откъде да започнем?

Стартирането на собствен бизнес е нелека задача. Ако желаете да започнете малък бизнес, необходими са ви познания, търпение, дисциплина, умения, консултанти, екип, оборудване и средства. Осигуряването на финансиране за стартиращи компании е най-трудната част от задачата ви. Може да се възползвате от субсидии по програми, външен инвеститор или заем от финансова институция. 

Ако разчитате на външен инвеститор, съществува опасността да се превърнете в зависим от инвеститора служител във фирмата си. Инвеститори на стартиращи бизнеси се намират трудно, но дори да имате късмета да намерите правилните хора, този начин на финансиране е неподходящ за вас, ако държите на самостоятелното взимане на решения и самостоятелното управление на бизнеса.

Ако се възползвате от субсидиите по програми, имайте предвид, че процедурите, през които трябва да премине, за да получите безвъзмездните средства, са дълги, времеемки, трудоемки, сложни, свързани с попълване на документи, с което без опит може да не съумеете да справите. Съществува и реална възможност да не бъдете одобрени и да не получите средства.

Ако решите да изтеглите кредит за финансиране на стартиращия малък бизнес, имайте предвид следното:

  1. Повечето банкови финансови институции по-трудно отпускат кредити на стартиращи бизнеси. За да откриете най-добрите условия и лихва, се нуждаете от кредитен консултант или кредитен брокер – услуга, която се заплаща. Преценявайте внимателно офертите за стартиращи бизнеси и не се колебайте да задавате въпроси, за да не се окажете с непосилен за вас кредит.
  2. Ще ви е нужен бизнес план, за да кандидатствате за кредит. Необходим ви е консултант и счетоводител, за да изготвите плана и да подготвите документите за кандидатстване. Услугата струва немалко средства, имайте го предвид.
  3. Ако желаете да избегнете тези разходи и да спестите време от планове и документи, можете да разчитате на небанковите финансови институции за финансиране – фирмите за бързи кредити. Бързите кредити за стартиране на собствена дейност са ограничени като сума и са с кратък срок за погасяване. Този факт, на който потребителите биха могли да гледат като на недостатък, всъщност е ценно предимство. Ниският размер на кредита означава, че ако нещо се обърка и бизнесът ви не просъществува, няма да се окажете с непосилен заем за следващите десетилетия. Кратките срокове, в които трябва да върнете заетата сума, ви стимулират да разработите идеята си по-бързо и да започнете да печелите от нея, за да погасите кредита си.
  4. Кандидатстването за бързи кредити онлайн е лесно и бързо, което е ценно предимство. Не е необходимо да посочвате за какво ще използвате средствата, нямате нужда от поръчители и получавате сумата, за която кандидатствате, почти незабавно. Това ви спестява време и средства за консултации и документи и ви дават възможност да се съсредоточите върху важното за вас в случая – развиването на бизнес идеята.