Фестивал „Нощ на прилепите“ в Генерал Инзово

Уважаеми граждани и гости на община Тунджа,

На 17.04.2022 г. неделя, от 12 ч. в парка на с. Генерал Инзово, на сцената пред ресторант „Хризантема“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България, САЩ, Австралия и  всички държави в Европейския съюз. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, повечето от които се срещат и у нас. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“, разказваща за приятелството между балерината и мишока на един прашен таван. За тях ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната програма включва изпълнение на популярни фолклорни песни и танци изпълнени от местни състави и ансамбли и рецитал на известната певица Мартинна. В специално обособени места експерти-еколози ще направят демонстрации и ще раздадат информационни материали и сувенири. По време на фестивала ще бъде експонирана изложба от авторски фотографии на застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги, обитаващи територията на община Тунджа.

Фестивалът се организира от фондация „Екология, комуникации и общество“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.018-0001 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.018 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“.