Факултет „Техника и технологии“ откри академичната година

Над 600 студенти и над 100 магистри започват новата академична година във Факултет „Техника и технологии“ Ямбол към Тракийски университет. Успешно и ефективно обучение им пожела деканът на факултета доц.Ваня Стойкова .
Гости на събитието бяха ректорът на Тракийския университет, областният управител на област Ямбол, кметът на община Ямбол, председателят на ОбС Ямбол и др.
Факултета посреща новата учебна година и в обновена сграда, чрез средства от националния доверителен фонд за образователна инфраструктура.