Факултет „Техника и технологии“ открива академичната година на 14 септември

ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА НА 14.09.2021 Г. ОТ 9:30 ЧАСА В ДВОРА НА ФАКУЛТЕТА!

• Учебната 2021/2022 г. за СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС, редовна форма на обучение, ще започне на 13.09.2021 г. с информационни срещи с ръководството на факултета и преподаватели в зала 325 при следния график:
13:30 ч. – специалности „Автоматика и компютърни системи“ и „Електротехника“
14:30 ч. – специалности „Автотранспортна и земеделска техника“ и „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
15:30 ч. – специалности „Топло- и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ и „Технология на храните“

• Учебната 2021/2022 г. за СТУДЕНТИТЕ ОТ II, III И IV–ТИ КУРС, редовна форма на обучение, ще започне на 13.09.2021 г. от 14:00 ч. в съответствие със Заповед на Ректора на Тракийски университет.

• На 14.09.2021 г. учебните занятия ще започнат от 11:15 ч. Учебните часове от първи до четвърти (от 7:15 ч. до 11:00 ч.) ще се проведат допълнително, съгласувано с преподавателите.

• Учебните занятия за СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение ще започнат на 15.10.2021 г.

• Учебните занятия за СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ ще започнат на 11.10.2021 г.

Вижте по-малко