Факултет „Техника и технологии“ открива академичната си година

Факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол ще открие тържествено новата академична 2022/2023 година на 14.09.2022 г. от 10:30 часа в двора на факултета. 

За новата академична година са приети студенти в четири професионални направления:
– ПН Машинно инженерство: специалности „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и „Организация и управление на транспорта“.
– ПН Електротехника, Електроника и автоматика: специалности „Електротехника“, „Автоматика и компютърни системи“, „Мултимедийни и компютърни системи и услуги“ и „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
– ПН Енергетика: „Топло- и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“, „Отопление, вентилация и климатизация“ и „Енергийна ефективност“
– ПН Хранителни технологии: „Безопасност и качество на храните“