Факултет „Техника и технологии“ обяви допълнителен прием за четири специалности

📢ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ
ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“
⚠️ Кандидатстване – с оценка от ДЗИ.
⚠️ Подаване на документи – онлайн на сайта на Тракийски университет и на сайта на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол или на място в сградата на Факултета в Ямбол, в Стара Загора – ректорат и във Филиала на университета в Хасково.
📲 За информация: 0882000895, 0888 707 390, 046 669149.