Факултет „Техника и технологии“ и „Овергаз холдинг“ АД обсъждат бъдещо споразумение

На 20 август във Факултет „Техника и технологии“ се проведе работна среща с цел обсъждане на възможностите за сключване на споразумение между Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ и „Овергаз холдинг“ АД. На срещата, организирана по инициатива на г-н Сашо Дончев – Председател на Съвета на директорите на „Овергаз холдинг“ АД, присъстваха още проф. д-р Георги Николов – Заместник изпълнителен директор на „Овергаз“ АД, г-жа Мая Виденова – Мениджър „Професионално образование“ към „Овергаз“ АД, г-жа Мария Тонкова – Директор на ГСАГД „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол и представители на ръководството на Факултета, на катедра „Енергетика“, и преподаватели от ФТТ.
Представени бяха специалностите във Факултета и материално-техническата база за обучение на студентите от професионално направление „Енергетика“. Предвижда се провеждането на бъдещи срещи между ръководствата на фирмата и университета с цел подписване на споразумението, и планиране и провеждане на конкретни дейности за подпомагане на практическото обучението на студентите от ПН „Енергетика“, на учебната и научноизследователска дейност във Факултет „Техника и технологии“.