Училищна Телерик Академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици в Ямбол

Кандидатстването става онлайн до 11 октомври и не изисква предишни познания в
областта


Ямбол, 1 септември 2020 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че стартира приема за учебната 2020-
2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца и младежи в 4-12 клас ще имат
възможност да се обучават в безплатни школи по дигитални науки и разработка на игри в
Ямбол. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 11
октомври и не изисква предишни ИТ познания.
Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът
им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците
могат да вземат участие в една от интерактивните програми в областта на дигиталните
технологии и програмирането, всяка с продължителност 100 учебни часа и отговаряща на
тяхната възраст и интереси.
Програмите в Ямбол се реализират в сътрудничество с Общински Детски Комплекс и
подкрепата на Община Ямбол, „Хидравлични Елементи и Системи“, „ОПКО Сис“, „Слънчо 99“,
„ИМ Петролиум“ и Деница Тюфекчиева.
„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да
усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще.
Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата
учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на
Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от
областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни
населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен
директор на Училищна Телерик Академия.
Обучение за 8-12 клас
С практическа насоченост и модерна програма, обучението подпомага кариерната ориентация
на учениците и тяхната последваща професионална реализация.
– „Разработка на игри“, в която се научават да програмират, докато създават компютърни
игри.
Обучения за 4-7 клас
Интерактивните обучения, предоставени на разбираем за децата език, развиват логическото
мислене, креативността и дигиталните им умения. По-малките ученици могат да избират
между:
– „Разработка на игри“, в която се научават да програмират, докато създават компютърни
игри;
– „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги
управляват.
Повече информация за програмите и приемът в тях може да получите по време на безплатния
уебинар на Училищна Телерик Академия на 10 септември от 18:30 ч.
Съобщение за медиите
Училищна Телерик Академия (1-12 клас) на Фондация „Телерик Академия“ се организира в партньорство с:
Кандидатстване и входен изпит
От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Учениците в 8-12 и
4-7 клас могат да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 11 октомври.
Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.
Подготовка за професиите на бъдещето
Интерактивните обучения на Училищна Телерик Академия развиват логическото мислене и
креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални
компетенции. Придобитите познанията са полезни за всички сфери на развитие и професии,
включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно завършване
учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна
година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.
Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик
Академия.
# # #
За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook
facebook.com/TelerikAcademySchool.
За Училищна Телерик Академия
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-
ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на
дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 12 000 деца и младежи на възраст между
7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални
умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага
да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти
и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на
Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с
местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на
telerikacademy.com/school.