Училищна библиотека ще отвори врати наесен в Тенево

ОбУ „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“ ще открие своята училищна библиотека в началото на месец септември 2023 г.
Финансирането е осигурено с парична награда от 1000 лева от МОН и ДАЗД за спечелен проект на училището – Ученици, учители и родители – Заедно към по -добъо бъдеще“, както и 2000 лева, които са дарени от Станка Жекова – управител на „СиД и КО“ за подмяна на дограма и ремонти дейности за подготовка на новата придобивка за институцията.