Училище по плуване „Приятели с водата“

       Ямболската червенокръстка организация възобновява подборът на деца на възраст между 7 – 11 години, за сформиране на групи за обучение в училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”- I-во, II-ро и III-то ниво.

      Програмата е с обща продължителност 36 часа и има за цел изграждането на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред деца, чрез включването им в групи за обучение с елементи на надграждане, по усвояване на основни плувни техники, помощ и самопомощ при воден инцидент и елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

      Занятията ще се провеждат два пъти седмично /вторник и четвъртък/, за времето от 15.00ч. до 16.00ч. за първата група и от 16.00ч. до 17.00ч. за втора група, на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифицирани обучители – треньори и специалист от БЧК-Ямбол.

      Предвидено е обучението за I-во ниво да стартира на 30 ноември 2021г., като всички занятия ще се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

      Родители, които желаят да включат деца си, трябва предварително да подадат заявление-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.

      Обучението се извършва срещу заплащане, като цената покрива всички разходи, в т.ч. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

      След приключване на обучителната част от всяко обучително ниво, ще се проведе заключително занятие с демонстрации на усвоените умения. Всички деца ще получат грамоти за успешно преминаване на съответното ниво, сувенири и образователни книжки на тема водна безопасност.

       За допълнителна информация на адреса на БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.

Лице за контакт: Добриела Праматарова, специалист в БЧК-Ямбол, 0886 344 250.

 

 

                                          СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ