Училище по плуване „Приятели с водата“ на БЧК набира желаещи

Ямболската червенокръстка организация продължава с подбора на деца на възраст 7 – 11 години, за обособяване на групи за обучение в Училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”на Областната организация на БЧК- I-во.
Програмата е с обща продължителност 36 часа и има за цел изграждането на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 години, чрез включването им в групи за обучение, в три нива, с елементи на надграждане за всяко ниво, по усвояване на основни плувни техники, начини за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент и елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.
Занятията ще се провеждат два пъти седмично /вторник и четвъртък/, за времето от 16.00ч. до 17.00ч., на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифицирани обучители – треньори и специалист от БЧК-Ямбол.
Предвидено е обучението за I-во ниво да стартира на 25 октомври 2022г./вторник/, като всички занятия ще се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
Родители, които желаят да включат деца си, трябва предварително да подадат заявление-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.
Обучението се извършва срещу заплащане, като цената покрива всички разходи, в т.ч. таксата за достъп на децата до плувния басейн.
След приключване на обучителната част от всяко обучително ниво, ще се проведе заключително занятие с демонстрации на усвоените умения. Всички деца ще получат грамоти за успешно преминаване на съответното ниво, сувенири и образователни книжки на тема водна безопасност.

За допълнителна информация на адреса на БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.
Лице за контакт: Добриела Праматарова, специалист в БЧК-Ямбол, 0886 344 250.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ