Училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“ на БЧК – Ямбол

     Ямболската червенокръстка организация извършва подбор на деца на възраст между 7 – 11 години, за сформиране на групи за обучение в училище по плуване и превенция на водния травматизъм на Областната организация  на БЧК „Приятели с водата”- I-во, II-ро и III-то ниво.   

       Програмата е с обща продължителност 36 часа и има за цел изграждането на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред деца, чрез включването им в групи за обучение с елементи на надграждане, по усвояване на основни плувни техники, начини за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент и елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

       Занятията ще се провеждат два пъти седмично /вторник и четвъртък/, за времето от 15.00ч. до 16.00ч., на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол.

       Предвидено е обучението за I-во ниво да стартира от  31 октомври 2023г./вторник/.   

       Родители, които желаят да включат деца си, трябва предварително да подадат заявление-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.

       Обучението се извършва срещу заплащане, като цената покрива всички разходи, в т.ч. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

       След приключване на обучителната част от всяко обучително ниво, ще се проведе заключително занятие с демонстрации на усвоените  умения. Всички деца ще получат грамоти за успешно преминаване на съответното ниво, сувенири и образователни книжки на тема водна безопасност.

               За допълнителна информация на адреса на  БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.

       Лице за контакт: Добриела Праматарова, специалист в БЧК-Ямбол, 0886 344 250.

  

                                                    ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ