Училище по плуване и воден травматизъм „Приятели с водата“ на БЧК – финалът

С финално-демонстративно занятие завърши трети – последен етап от обучението на децата, включени в Училище по плуване и превенция на водния травматизъм „Приятели с водата“ на БЧК – Ямбол. Обучителната програма е насочена към децата на възраст 7 – 11 години, с обща продължителност 36 часа. Основната цел е изграждане на плувни умения и формиране на безопасно поведение във и около водата, за намаляване на риска от водни инциденти сред  деца, чрез включването им в обучение с елементи на надграждане и усвояване на елементарни способи  за оказване на първа помощ при воден инцидент.

       С помощта на своите треньори, малките възпитаници демонстрираха завидни плувни умения, прилагайки научените правила за безопасно поведение във и около водата на плувния басейн.

      За своето старание всички деца получиха грамоти за преминато обучение от Трето ниво на обучителната програма, образователни книжки и сладки изкушения с логото на „Водноспасителната служба“ на БЧК.

      Всички занятия се провеждат при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

      Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност за високия професионализъм и отговорно отношение на Боян Бонев – треньор и Адриана Желева- воден спасител, които спечелиха любовта на децата и ги научиха на много полезни неща за тяхната безопасност. На Донка Атанасова, директор на ПГ „Васил Левски“ – Ямбол, за оказаното съдействие и предоставените отлични услови за работа с децата на плувния басейн към училището.