Училището в Скалица става иновативно

   Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – с. Скалица е първото  одобрено за иновативно училище на територията на Община „Тунджа“от новата учебна година. Това стана  с решение на Министерски съвет от 20.08.2020г. Училището е сред 504-те учебни заведения , които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 

   Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с развитието на учениците.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.