Училището във Веселиново сред одобрени по национална програма

Oсновно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново е сред училищата, одобрени на етап 1 по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Малка категория (до 50 000 лв.) – за училище с под 300 ученици.
Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап, са общо 262. Сред тях кандидатствалите с проект в малката категория – 147.
Предстои кандидатстване за втория етап, когато ще се оценява пълната проектна документация и защита на проекта.