Училището във Веселиново отбеляза Деня на розовата фланелка

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново отбеляза Деня на розовата фланелка -28 февруари, с поредица от инициативи, които изразяват отношение към проблемите и взаимоотношенията между децата в училище и извън него. И тази година бяхме заедно с нашите приятели от Дневен център за хора с увреждания „Св. Франциск”. По време на неформалната среща бяха разграничени видовете тормоз и насилие, причините за тях и извличането на поуки от ежедневни ситуации.

В знак на съпричастност, всички участници очертаха своята ръка и написаха имената на пет човека, които биха потърсили, ако се нуждаят от помощ. Особено интересни се оказаха притчите за „Лъва и Кучето” и историята на Забдерфилио (животно, което не е лъв, не е мишка, не е кенгуру, но прилича на всяко едно от тях). Страхотно е да чуеш различните, автентични и непринудени мнения защо един човек е предпочитан пред друг по това, което знаеш или си мислиш, че знаеш за него и общността към която принадлежи.
Обединени от силата и въздействието на розовата идея, учениците се облякоха в розови тениски, за да споделят и засвидетелстват помежду си подкрепата, която може да получи всеки, който изпадне в беда. Така, събрани всички присъстващи се запознаха с историята и повода за възникване на Деня на розовата фланелка и как добрият пример на учениците Дейвид Шепърд и Травис Прай намира отклик в цял свят.
Тениски, значки, постери и други информационни материали бяха осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни при община „Тунджа“. Съвместната инициатива завърши с вълнуващи песни и стихове, посветени на добротата. По този начин учениците изразиха своята позиция за непримиримост и борба с тормоза в училище.