Ученически фестивал „С песните на Европа“

„С ПЕСНИТЕ НА ЕВРОПА“, ЯМБОЛ, 2018

УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ИНЖ. ГЕОРГИ СЛАВОВ

С Т А Т У Т

I. Организатори на фестивала:
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

II. Цели и задачи на фестивала:
Фестивалът си поставя следните цели:
1. Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици;
2. Формиране на положително отношение към културата на европейските народи;
3. Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи;
4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

III. Време и място за провеждане на фестивала:
Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 12 май 2018 г. от 10,30 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“. 
Ученическият фестивал „С песните на Европа“ – Ямбол, 2018 включва в себе си два конкурса:
1. Конкурс за класическо изпълнение на песен за индивидуални участници и творчески колективи;
2. Конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения

Условия за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.
Допуска се участие на деца от детските градини.
Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала ще се състезават в три възрастови групи:
първа: 7 – 10 години /I – IV клас/
втора: 11 – 15 години /V – VIII клас/
трета: 16 – 19 години /IX – XII клас/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
– 5,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
– 15,00 лв. за съставите.
2. Пътните и дневните са за сметка на участниците.
3. За тържественото откриване е необходимо участниците да са запознати с химна на Европейския съюз.
Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.
Авторитетно жури ще отличи по три колектива и три индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще бъдат наградени със специални отличия.
Краен срок за подаване на заявките за участие: 9 май 2018 г. 
на адрес: НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А
или на e-mail: zora_yambol@mail.bg
Телефони за контакт: 046/ 666 951 и 0879069615.