Ученически фестивал „Песните на Европа” – Ямбол 2021

Непрекъснато променящата се епидемиологична обстановка налага фестивалът да се реализира в онлайн формат.
Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.
Целите на фестивала са следните:
1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.
С Т А Т У Т
Ученическият фестивал „Песните на Европа” – Ямбол, 2021 ще се проведе през месец май и включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене.
В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.
Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.
Не се допускат изпълнения на плейбек.
Участниците във фестивала се състезават в четири възрастови групи:
първа: 4 – 6 години;
втора: 7 – 10 години;
трета: 11 – 15 години;
четвърта: 16 – 19 години.
Срок за получаване на заявки и видеозаписи на изпълненията –
13 май 2021 г. на e-mail: zora_yambol@abv.bg
С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си изпълнението му да бъде използвано за целите на конкурса в рекламни материали, филми и др.
Изисквания за видеозаписите:
– да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат;
– да бъдат заснети в домашна обстановка или в репетиционна зала.
ЖУРИ И НАГРАДИ:
Видео-изпълненията ще се оценяват от професионално жури на 15 май 2021 г.
Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.
Класираните на първо, второ и трето място получават дипломи и награди.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 май 2021 г. на сайта и фейсбук страницата на НЧ „Зора-1945”.
Телефони за контакт: 046/ 666 951; 0879069615; 0879069613.