Ученически фестивал „Песните на Европа“

С Т А Т У Т

 

 1. Организатори на фестивала:

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

 

 1. Цели и задачи на фестивала:

Фестивалът си поставя следните цели:

 1. Разпространяване песенното богатство на страните от континента Европа сред българските ученици;
 2. Формиране на положително отношение към културното наследство на европейските народи;
 3. Мотивиране на учениците за изучаване на езиците на тези народи;
 4. Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус.

 

 • Време и място за провеждане на фестивала:

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 14 май 2022 г. от      10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2022 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

 

 1. Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват творчески колективи (дуети, трио, вокални групи) и индивидуални участници.

Всеки индивидуален изпълнител и колектив изпълнява песен с продължителност до 5 минути.

Не се допускат изпълнения на плейбек.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи:

първа: 4 – 6 години;                                                                                                                                       втора: 7 – 10 години;                                                                                              трета: 11 – 15 години;                                                                                       четвърта: 16 – 19 години.

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ:

 1. Кандидатите внасят такса за участие в размер на:
 • 10,00 лв. за индивидуалните изпълнители;
 • 20,00 лв. за дуети;
 • 30,00 лв. за вокалните групи.
 1. Пътните и дневните са за сметка на участниците.

 

Всички представили се на фестивала ще получат грамоти за участие.

Професионално жури ще отличи по четири колектива и четири индивидуални изпълнители от всяка възрастова група. Лауреатите ще получат дипломи и награди.

С подаване на заявката всеки участник декларира съгласието си да бъде фотографиран, засниман, записван за целите на конкурса, а материалите да се публикуват в каталози, рекламни материали, филми и др.

Краен срок за подаване на заявките за участие:  12 май 2022 г.

на  адрес:  НЧ „Зора-1945“, гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов“ № 2А

или на e-mail: zora_yambol@mail.bg

Телефони за контакт:  046/ 666 951  и  0879069615.

Таксите могат да се внесат на място в читалището или по банков път на сметка:

 

Общинска банка АД

BG27SOMB91301047278801         BIC: SOMBBGSF 

за конкурса „Песните на Европа“.