Ученически конкурс

Във връзка с отбелязване на 140 г. от Освобождението на Стралджа от османско робство и 140 г. от Освобождението на България
НЧ“СТРАЛДЖА 2016“ и ОБЩИНА СТРАЛДЖА
О Р Г А Н И З И Р А Т
ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„Освобождението на Стралджа“

• за есе и стихотворение
• за мултимедиен проект
• за рисунка

Основни цели на конкурса: 
Формиране у учениците добродетели, ценности и качества, свързани с любовта към родния край и България, отношение към историята и героите загинали за свободата, изграждане на активна гражданска позиция, отношение към събитията и личностите, свързани с летописа на града, общината, родината, развиване на умения за творческа изява.

Реглмент:
– Право на участие в конкурса имат всички ученици, разпределени в три възрастови групи:
– І гр. – І – ІV клас
– ІІ гр. – V – VІІ клас 
– ІІІгр. – VІІІ – ХІІ клас
Изисквания:
• за есе, стихотворение и рисунка: 
Участието е индивидуално, всеки участник има право на една творба,
рисунките да бъдат с формат А3, акварел или темпер. 

Критерии:
изразителността на творбите, оригиналност, творчески подход 

• за мултимедийна презентация: 
Участието може да е индивидуално или екип, да отразява събитията, свързани с обявените годишнини, да са разработени по Windovs. 

Критерии: 
оригиналност и творчески подход, аргументираност и осмисляне на темата, композиция, техническо и естетическо изпълнение, степен за съответствие на заданието

Всички творби да са придружени от данни за участниците: трите имена, клас, училище, ръководител, адрес, телефон за връзка, ел.адрес.
Творбите да се изпращат по ел.поща като прикачен файл. Срок за представяне до 31 декември 2017 г. на ел.адрес: straldjainf@yahoo.com

Класирането ще бъде обявено на официална церемония в навечерието на 140 г. от Освобождението на Стралджа
Награди: първа, втора и трета в трите възрастови групи

за повече информация: GSM: 0885222006