Ученически игри по волейбол

Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево беше домакин на  общинския кръг на ученически спортни игри по волейбол.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2017/2018 учебна година.

Организатор на състезанието бе Община „Тунджа”.

Участие взеха общо 7 отбора от основните училища в селата Роза, Бояджик, Кукорево и Тенево. Отборите бяха  разпределени в една възрастова група – ученици от V – VІІ клас.

Съдийският екип се ръководеше от Илия Михайлов – съдия по волейбол, дългогодишен спортен деятел и преподавател по физкултура.

След оспорваните срещи се получи следното класиране:

 

Момичета V – VІІ клас:

 

І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

IIIто място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево.

 

Момчета V – VII клас:

 

І-во място –  ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик;

ІІІ-то място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево;

IVто място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

 

Купите, наградите и грамотите на отборите бяха осигурени от Община „Тунджа“.

Ученическите игри са основната изява в областта на ученическия спорт и част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и за развитие на дееспособността на учениците в областта на спорта.

В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол Община „Тунджа” ще бъде представена от отборите заели първите места в класирането