Ученически екипи показаха умения по първа помощ

БЧК – Ямбол организира състезание за Ученически екипи по първа помощ, участие в него взеха 8отбора от Общините Ямбол, Стралджа, Тунджа и Болярово. По време на състезанието се проверяха уменията на учениците за оказване на първа помощ. Победител в състезанието за Ученически екипи по първа помощ е отборът на ОУ „Л.Каравелов” – гр. Ямбол, на второ място се класира СУ „П. Яворов“ гр. Стралджа, на трето място е отборът от ПГ „В. Левски“ – гр. Ямбол. Участниците в състезанието получиха грамоти и награди.
Благодарим на отборите и техните ръководители за активното участие и мотивация по време на състезанието.