Ученици от Професионалната гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ на учебно посещение в Община Ямбол

Ученици от Професионална гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ гостуваха в Община Ямбол с цел да придобият повече информация за начините за кандидатстване и реализиране на проекти с външно финансиране от местната администрация. Срещата, проведена по инициатива на ръководството на учебното заведение, цели да стимулира активното участие и професионалното развитие на младите хора. Директорът на дирекция „Европейско финансиране и програми“ Галина Караджова и главният експерт Ниязи Ашиков разказаха подробно на учениците за реализираните от Община Ямбол проекти с финансиране от фондовете на Европейския съюз.   Посещението е и част от празничните събития, посветени на 60-ата годишнина от откриването на Професионална гимназия по икономика „Георги С. Раковски“.