Учениците в Ямбол преминават на онлайн обучение от 28 октомври

С предписание на РЗИ – Ямбол, изх.№11-48-1/27.10.2021 г. се преустановяват присъствените занятия на територията на община Ямбол, считано от 28.10.2021 г., четвъртък, до 05.11.2021 г., петък, включително.