Учение край Елхово

Оперативно-тактическо учение на РДПБЗН – Ямбол и РДПБЗН – Бургас ще се проведе на 22 май на територията на община Елхово

Тема на учението е “ Организиране и управление на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнало наводнение на територията на община Елхово“

Тактическото учение на РДПБЗН – Ямбол и РДПБЗН – Бургас ще се  реализира  със съдействието на ОДМВР – Ямбол,  ЦСМП – филиал Елхово, БЧК- Ямбол, Община  Елхово и доброволно формирование при община Елхово.

Сценарият за провеждане на занятието ще бъде представен на 22 май, в 09:30 ч.,  в  сградата на Община Елхово. Тактическите действия ще започнат веднага след това и ще приключат към 15:00 ч.

Местата, на които ще се провеждат отделни етапи от учението ще бъдат обозначени  и осигурени за безопасност на гражданите – /два терена в градския парк на Елхово, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ и язовир в землището на село Гранитово/.

За целите на занятието участващите специализирани автомобили  ще използват звукова и светлинна сигнализация.

21.05.2018 г.
Татяна Павлова