Участък от улица „Търговска“ в Ямбол ще бъде затворен за полагане на последен слой асфалт

Улица „Търговска“ –  в участъка от ул.  „Крайречен булевард“ до ул. „Милин камък“, ще бъде затворена за преминаване на превозни средства на 6 април, четвъртък, поради полагане на последен слой асфалт. При благоприятни климатични условия се предвижда дейностите да приключат в рамките на три календарни дни, съобщава фирмата изпълнител на обекта.

Община Ямбол моли гражданите, които живеят в района на посочения участък, да не използват прилежащите паркинги към блоковете, които попадат в района на ремонта в рамките на светлата част на деня.