Участие на ПГ „Васил Левски“ в Проект на Федерацията на италианските учители и Фондация „Марко и Алберто Иполито“

На 15 май в сградата на гимназията се състоя пресконференция, на която се представи участието на единственото българско училище – ПГ „Васил Левски“ в Проект на Федерацията на италианските учители и Фондация „Марко и Алберто  Иполито“.  Сътрудничеството между ямболското училище и италианските институции е с утвърдена десетгодишна традиция. От 2007г. учители, ученици и общественици от двете страни работят по общи проекти. Всяка година те са по различни теми, но винаги със социално-политическа значимост. Тази година темата е продължение на предходната и е свързана с изграждането на Младежки консултативни съвети към общините.

В проектната реализация участват представители на 15 европейски града. Г-жа Петя Сярова – директор на гимназията, г-жа Боряна Стамболова – преподавател по италиански език, Таня Кирилова и Станислав Господинов от 10 Г клас се включиха във финалната среща по проекта. Те бяха част от проведения експеримент за работа в екип, чиято цел е изграждане на мрежа от младежки консултативни съвети, които да покажат способност за екипна работа по тема по избор. Дванадесет училища участници от девет европейски държави са имали възможност да избират от четири теми. Представителите на ПГ „Васил Левски“ заедно с партньори от гр. Есен, Германия и две италиански училища от гр. Паола и гр. Честеринино са работили върху темата „Интеграция на младежите на пазара на труда/ Алтернативата училище – работа“. Финалната фаза на форума приключва с дискусии, в което участват ученици, учители, директори, журналисти, кметове, общественици. Учениците издават заключителен документ за младежките политики, който се представя пред Европейската комисия. Този документ е бил връчен на г-н Силвано Марселия – член на Комисията и председател на Международната асоциация на преподавателите. Същият текст ще бъде предоставен и на нашия Младежкия консултативен съвет към община Ямбол на вниманието на кмета и зам.-кмета по образованието.

На тази среща и се награждават учениците, отличили се в проектните конкурси за поезия, къс разказ и фотография. В тази изключително силна конкуренция / около 150 творби/ възпитаниците на нашата гимназия се представиха достойно. Стихотворението на Веляна Петрова Василева от 8 Б клас спечели първо място за поезия. Наградата на председателя на журито за своя кракът разказ получи Таня Кирилова 10 Г клас. А сред 30-те финалисти, отличени с грамоти за своите разкази са Ренета Пиринджиева и Мирена Кацарова от 9 В клас и Карина Желева от 10 Г клас.

Участието на ПГ „Васил Левски“ в този международен проект е поредното доказателство за сремежа и волята на нашите ученици и учители да работят за успешната интеграция на младите хора и изграждането на културна толерантност.

За ръководството на училището и преподавателите този проект е и предоставяне на възможност възпитаниците ни да придобият умения за бъдещи млади европейски лидери – каквато е и глобалната цел на организаторите.